ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป
อินเตอร์เนชั่นแนล
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การดำเนินพิธีการศุลกากร
ซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางรถ อากาศ, เรือ

ดำเนินพิธีการศุลกากร

ช่วยเหลือการนำเข้า-ส่งออก และคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้นำเข้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ภาษีอากรหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช่วยบริการรับจองระวางบรรทุกสินค้า

ช่วยดำเนินการรับจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และ ทางรถ รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากร

การขอใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก

การขอใบอนุญาตนำสินค้าเข้า-ส่งออก และแบบฟอร์มเอ, ดี, อี, เอฟทีเอ และซีโอ จากหน่วยงานต่างๆ ทางด้าน อินวอยซ์ ภาษี เอฟทีเอแอล

ดำเนินพิธีการศุลกากรผ่านชายแดน

บริการการดำเนินพิธีการศุลกากรและการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย รวมไปถึงจีน เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เป็นบริการด้านภาษีอากรการนำเข้า-ส่งออก สินค้าของกรมศุลกากรเพื่อการวางแผนการนำเข้าอย่างเป็นระบบ เช่น ภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) รวมถึงการขอคืนภาษีอากร และการลดหย่อนภาษี

การบรรจุหีบห่อ

บริการบรรจุสินค้าให้มีมาตรฐานและคุ้มค่า โดยจะพิจารณาจากความปลอดภัยของสินค้าของท่านก่อนที่จะทำการขนส่งสินค้า

เชื่อมต่อโลกแห่งโลจิสติกส์

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการขนส่ง ทางเรือ ทางรถ ทางอากาศ

บริการการขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทางเรือ ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป

บริการการขนส่งทางอากาศ

เชี่ยวชาญในการช่วยดำเนินการด้านเอกสารการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ

บริการการขนส่งทางรถ

ให้บริการจัดส่งไปยังปลายทางทั่วประเทศและประเทศใกล้เคียง การขนส่งทางบก การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งข้ามพรมแดน บริการขนส่งห้องเย็น

ทำไมต้องเลือกบริการนำเข้าสินค้ากับ ยังสตาร์

Mission

ภารกิจของเราคือการให้บริการ และพัฒนาความรู้ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าว่าจะต้องได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

Vision

โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะก้าวต่อไป ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แต่ความสามารถเทียบเท่าสากล อันเป็นเป้าหมายสูงสุด

Slogan

“ความพึงพอใจของท่านคือความสำเร็จของเรา”

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า

100+ รายที่ใช้บริการของเรา

company logo

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทุกชนิด รวมทั้งพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ทั้งผู้ชำนาญศุลกากร ตัวแทนออกของรับอนุญาต ด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า


© Copyright 2024, Young Star Express Group International Co., Ltd.