บริษัทของเรา

ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล

ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป

ณ วันที่ 15 มกราคม 2539 บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดย คุณดรุณี ศรีปัญญารัตน์ เป็นผู้บริหารหลักและมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ให้บริการพิธีการศุลกากรในการนำสินค้าเข้า – ส่งออก หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาเกือบ28ปี บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 140 คน และมีลูกค้าประจำและทั่วไปมากกว่า 100 ราย ทำให้ได้ว่าบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญ ในบริการพิธีการศุลกากรในการนำสินค้าเข้า – ส่งออก

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า

100+ รายที่ใช้บริการของเรา

company logo

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทุกชนิด รวมทั้งพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ทั้งผู้ชำนาญศุลกากร ตัวแทนออกของรับอนุญาต ด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า


© Copyright 2024, Young Star Express Group International Co., Ltd.