บริการของเรา

ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล

ดำเนินพิธีการศุลกากร

ช่วยเหลือการนำเข้า-ส่งออก และคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้นำเข้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ภาษีอากรหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • นำเข้า - ส่งออกสินค้าทุกประเภท
  • ภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า

100+ รายที่ใช้บริการของเรา

company logo

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทุกชนิด รวมทั้งพิกัดอัตราภาษีต่างๆ ทั้งผู้ชำนาญศุลกากร ตัวแทนออกของรับอนุญาต ด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า


© Copyright 2024, Young Star Express Group International Co., Ltd.